onsdag 28. oktober 2009

Tips&Triks i It's Learning

Starta i dag opp med kurset Tips&Triks i It's Learning for lærergrupper på skolen. Kurset tar nærmere halvannen time, lagt opp som et sveip innom de fleste viktige sidene ved It's, i et ganske høyt tempo. Første runde gikk greit, deltakerne var fornøyd - noe forvirra, men fornøyd ... Her er det jeg har lagt inn i Hovs IKT-Tips- og Eksempelfag (faget som inneholder det meste av info og tips ang IKT generelt, og It's spesielt, ved Hønefoss vgs):

Mål for økta: gi et overblikk over gode måter å jobbe med It's Learning på, deltakerne må fordype seg i etterkant

Følgende emner blir omtalt:
Navigering i It's; faner + snarvei
Hovs IKT-Tips- og Eksempelfag: der ligger det eksempler på oppbygging og diverse funksjoner/muligheter i It's (se egne prikkpunkter nedover)
Hvordan jobbe rasjonelt i løpet av året: bl a bruke ePortfolio til lagring av det meste en bruker i fagene
Hvordan jobbe rasjonelt fra ett år til et annet; f eks tips om å ha et "privat" fag pr fag du har. Gode tips også i Horgens blogginnlegg og Horgens skjermvideo (se under)
Klargjøre fag ved skolestart; karakterbok, læreplanmål, mappevurdering, planlegger, styre tilgang til mapper (ifm det å la elevene lage Tester sjøl f eks)
Oppgave / Test 2.0 (Horgens Cheat sheet kan være til god hjelp når en lager spørsmålene, han har også mange gode blogginnlegg om hvordan lage gode spørsmål i testverktøyet); bruk karakterboka aktivt, blir systematiske tilbakemeldinger til eleven (og god oversikt for læreren) hvis en er nøye med det en skriver i kommentarfeltet når en gir eleven tilbakemeldinger i Oppgave, nærmere beskrivi i Prosjektbloggen.
Favoritter; mest tips for elever for at de lett skal finne fram til noe de bruker ofte inne i et fag. Du kan klikke på stjerna etter "adressen" når du står inne i det du ønsker skal være en favoritt. (Dette finner du høyt oppe på fagsida.) Klikker du slik at stjerna blir gull i stedet for sølv, så legger den seg som favoritt, vel å merke kun for den som klikker på den - læreren kan ikke sette opp favoritter for elevene sine.
Leksjon (Forklaring fra It's /Kurspakke Informasjonskompetanse ligger inne i Hovs IKT-Tips- og Eksempelfag er ei kurspakke som lærere utmerket godt kan la elevene sine jobbe med uten å ha gjort mye forabeid sjøl, en kan la elevene jobbe veldig sjølstendig med slike leksjoner. Nevnte kurspakke er utarbeida av bibliotekarer i Buskerud og meget god!). En må dessverre være medlem av siten Bfk for å få tilgang på denne.
Web 2.0 i It's - her har jeg lagt mye ut i nevnte Eksempelfag, men her er noen få tips; Issuu, GoogleSkjema, Tubechop, Tikatok. Bildet til høyre her gir vel en liten pekepinn på hvilke verktøy jeg gir eksempler på hvordan en kan bruke i undervisninga
For å lære mer, på egen hånd eller sammen:
Skjermvideos: ligger mange om It's i før nevnte faget for de som har tilgang på det, disse er også organisert på egen bokmerkeside (Delicious/skjermvideo) slik at alle ligger fritt for alle. NB! Ikke ferdig utbygd ennå!
Spør så får du svar!: Del&Bruk
Hvordan jobbe videre:
Fordyp deg i det du finner mest interessant,
jobb systematisk,
en ting av gangen,
finn "soul-mate(s)" og
fordyp deg når det er satt av tid onsdager (Hønefoss vgs har satt av ca 90 min en onsdag i måneden til komp hev IKT, selvfølgelig i tillegg til andre komp hev dager og det som blir gjort områdevis, fagvis og teamvis)

Hva har jeg ikke omtalt her som dere mener bør nevnes i en slik rask gjennomgang av de viktigste sidene ved det å bruke It's rasjonelt og fornuftig? Gi en kommentar i kommentarfeltet her :-)

Her er en god video fra S A Horgen om fag i It's fra år til år, med tips om To-Do-liste:


Erling Nereng har laga en god intro til den forbedra Planleggeren i It's som du kan se her. Her er et par gode blogginnlegg om samme emne.

fredag 23. oktober 2009

Programtips

Deltok på symposium for IKT-prosjekter i Buskerud fylke i går og fikk noen gode tips om programmer / nettsteder:
  • Jingproject - kan ta opp skjermen din (både stillbilde - som du så kan legge til f eks piler i - og video, f eks det du spiller av fra nrk, fra dvd, osv) og du kan legge til tale. Du kan ta opp inntil 5 minutter av gangen. Programmet er selvfølgelig gratis, virker spennende, men jeg har ikke rukket å sjekke det ordentlig ut ennå - har kun sett enn ålreit innføringsvideo som ligger ute på nettstedet (se bilde til høyre)
  • Issuu (konverterer pdf-filer til "bøker" som du igjen kan embedde i f eks It's. Virker veldig stilig, jeg har allerede lagt inn vår skoles Skolebrosjyre, og bakt den inn nederst i dette blogginnlegget.
  • eTwinning et lurt sted å begynne for de som lukter på internasjonalisering
Takk til Eiker, Kongsberg, Røyken, Drammen og Hønefoss vgs - og representantene for bfk, Jan-Arve Overland og Kristi Slettevold - for gode presentasjoner, gode dialoger og gode tips.

Mer om samlinga og Hønefoss vgs sine IKT-prosjekter kan du lese om i egen blogg: ikthovs0910

onsdag 7. oktober 2009

IKT-prosjekter Hønefoss vgs 0910

Hønefoss vgs har noen IKT-prosjekter gående skoleåret 0910. Med støtte fra Buskerud fylkeskommune ser vi spesielt på:
- NDLA
- CD-Ord
- Skjermvideoer (brukt i digital komp heving)

For å få til erfaringsdeling rundt disse prosjektene har vi oppretta en egen blogg; IKT-prosjekter Hønefoss vgs 0910. Her kommer prosjektdeltakerne til å legge ut info, erfaringer, tips, undringer, osv - og vi håper på bidrag fra andre skoler / personer inne i bloggen også.

Vi har valgt å ha alle prosjektene inn i en blogg, med én etikett pr prosjekt - slik at en lett kan få fram kun det som dreier seg om det enkelte prosjektet.

Jeg utfordrer alle som er interessert i skole og IKT til jevnlig å titte innom bloggen vår, og gjerne komme med innspill og kommentarer!